Kontakt

  Forsikringsmæglerassistance

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  22.10.2020Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  24.09.2020
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
  66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
  66510000 Forsikringstjenester
  66513200 Entrepriseforsikring
  66514110 Motorkøretøjsforsikring
  66514130 Forsikring i forbindelse med jernbaner
  66515000 Skades- eller tabsforsikring
  66515100 Forsikring i forbindelse med brand
  66515200 Tingskadeforsikring
  66516000 Ansvarsforsikringstjenester
  66516400 Generelle ansvarsforsikringstjenester
  66516500 Forsikringstjenester mod erhvervsansvar
  66518300 Opgørelse af forsikringsserstatning
  66519200 Forsikring af tekniske anlæg
  66519300 Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring
  66519310 Forsikringskonsulentvirksomhed
  66700000 Genforsikringsvirksomhed
  66518000 Forsikringstegning og assurandørvirksomhed
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud