Udbud: Modernisering og renovering af de fysiske rammer på Svendborg Sygehus

 • Dokumenttype:
  UdbudsIndikation
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  01.03.2023
 • Branche kategorier:
  45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  45262700 Ombygningsarbejde
  45262690 Renovering af udslidte bygninger
  71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
  71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
  71210000 Arkitektrådgivning
  71220000 Arkitektprojektering
  71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
  71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
  71300000 Ingeniørvirksomhed

Meld din interesse