Webinar om dynamiske indkøbssystemer

Den 14. juni fra kl. 9.00-9.45 vil NP advokater afholde et gratis webinar om dynamiske indkøbssystemer i samarbejde med Mercell.

Webinaret vil først indeholde en gennemgang af indkøbsmetoden ”dynamisk indkøbssystem” – herunder de væsentligste nedslagspunkter i forhold til forberedelse, etablering og drift af systemet samt betydningen af de forventede lovændringer relateret til dynamiske indkøbssystemer.

Herefter vil vi gennemgå håndtering af indkøb via systemet og en kort belysning af, hvornår det i særlig grad vil være en fordel at anvende indkøbsmetoden ”dynamisk indkøbssystem”.