Forskerservice

UdbudsVagten tilbyder nu et dynamisk tværkommunalt og –regionalt datasæt til analyseformål for forskere og andre, der ønsker at arbejde kvantitativt og/el. kvalitativt med politisk diskurs og sagsbehandling.

UdbudsVagten har som de første og eneste i Danmark indsamlet dagsordener, referater og bilag fra møder i byråd, udvalg, råd, nævn og kommissioner i landets kommuner og regioner. Disse data indsamles og indføres stadigt i databasen fra dag til dag, og går helt tilbage til starten på forrige valgperiode i 2010. Mere end 1 mio. dokumenter, fuldt opmærket med metadata, udgør i dag databasen, som kan gennemsøges via søge-interfacet UdbudsVagten Indsigt.

I UdbudsVagten Indsigt har du mulighed for at forme og indkredse et datasæt til videre bearbejdning og analyse. Vi forstår at mange analyser indledes med en eksplorativ fase, hvor et datasæt indsnævres og udvides i iterationer, ind til et tilfredsstillende analysegrundlag opnås. Vi har derfor sikret, at der under søge-interfacets simple ydre, er rig mulighed for at justere din søgning med avancerede søgeværktøjer.

Avancerede søgeværktøjer

Foruden gængse boolske søgeoperatorer som AND, OR og NOT, kan alle søgetermer udvides med trunkeringer, der tager højde for gradbøjninger, sammensatte ord og andre variationer. Der er også mulighed for søgninger med nærhedskriterier, så du kan fremfinde alle dokumenter, hvori to eller flere søgetermer indgår med højst X antal ord i mellem sig.

Afgrænsning med søgbare metadata

Alle dokumenter i databasen er automatisk opmærket med en række metadata. Disse tæller bl.a.:

  • Dokumentets dato
  • Dokumenttype (referat, bilag, dagsorden, budget, etc.)
  • Kommunen eller regionen med ophav til dokumentet
  • Afdeling(erne) med ophav til dokumentet (f.eks. byrådet, teknik- og miljøudvalget, senior-rådet, beredskabskommissionen, etc.)

Alle metadata er søgbare felter, der kan benyttes for sig selv eller i kombination med fritekst-søgninger i dokumenternes indhold.

Eksport af datasæt

Når du har indkredset et datasæt og vil starte din bearbejdning eller analyse, forsyner vi dig med muligheden for at eksportere dit datasæt. Du bestemmer selv, hvilke felter der skal med i din eksport, og kan vælge at modtage din eksport i et eller flere af følgende formater: csv, json, xml, python, ruby og php.