Mercell logo langt
Kontakt

  IT-infrastructure Framework Agreement for NRSC

 • Dokumenttype:
  Vejledende periodisk bekendtgørelse - anvendes ikke til at iværksætte udbud
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  31.03.2021
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Anslået værdi:
  500000000.00,DKK
 • Branche kategorier:
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
  72110000 Konsulentvirksomhed vedrørende valg af maskinel
  72120000 Konsulentvirksomhed vedrørende retablering i tilfælde af maskinelkatastrofer
  72130000 Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg
  72140000 Konsulentvirksomhed vedrørende leveranceprøvning af maskinel
  72150000 Konsulentvirksomhed vedrørende edb-revision og maskinel
  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
  72240000 Systemanalyse og programmering
  72250000 System- og supporttjenester
  72251000 Retablering efter katastrofe
  72252000 Edb-arkivering
  72253000 Help-desk og støttetjenester
  72253100 Help-desk-tjenester
  72253200 Systemsupport
  72254000 Programmeltestning
  72254100 Systemafprøvning
  72260000 Programmelrelaterede tjenester
  72263000 Implementering af programmel
  72300000 Datatjenester
  72310000 Databehandling
  72315200 Drift af datanetværk
  72317000 Datalagring
  72318000 Datatransmission
  72400000 Internettjenester
  72410000 Udbydertjenester
  72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
  72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
  72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
  72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
  72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
  72700000 Datamatnetværkstjenester
  72900000 Computer backup og katalogkonvertering
  72910000 Backup-service

Meld din interesse