Mercell logo langt
Kontakt

  Afværgeforanstaltninger efter mink opgravning

 • Dokumenttype:
  Vejledende forhåndsmeddelelse
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  11.06.2021
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Branche kategorier:
  90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
  90733700 Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
  90733800 Afledning af forurenet grundvand
  90733900 Behandling eller genopretning af forurenet grundvand

Meld din interesse