Kontakt

  Strategisk partnerskab for Københavns Kommunes byggeprojekter - 2021

 • Dokumenttype:
  Vejledende forhåndsmeddelelse
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  11.12.2020
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Branche kategorier:
  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
  45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
  45400000 Færdiggørelse af bygninger
  71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
  71300000 Ingeniørvirksomhed

Meld din interesse