Mercell logo langt
Kontakt

  Markedsdialog forud for udbud af praktisk hjælp og pleje til visiterede borgere i Albertslund Kommune

 • Dokumenttype:
  Vejledende forhåndsmeddelelse
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  17.06.2022
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Anslået værdi:
  136000000.00,DKK
 • Branche kategorier:
  85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
  85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
  85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
  85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
  85141210 Hjemmesygepleje
  85311100 Forsorg for ældre
  98513000 Udsendelse af personale til private husstande
  98513310 Hjemmehjælp
  98514000 Husligt arbejde

Meld din interesse