2023 – 4722 - RFI - Rail Storage, Welding and Transportation

 • Dokumenttype:
  Vejledende forhåndsmeddelelse
  Klar til start
 • Tilbudsfrist:
  03.04.2023Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  13.03.2023
 • Branche kategorier:
  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
  34940000 Jernbanemateriel
  34941000 Skinner og tilbehør
  34941200 Sporskinner
  34946000 Materialer og forsyninger til anlæg af jernbanespor
  34946100 Byggematerialer til jernbanespor
  34946110 Skinner
  45262670 Metalbearbejdning
  45262680 Svejsning
  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
  50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
  50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
  60100000 Vejtransport
  60200000 Jernbanetransport
  79991000 Lagerstyring

Meld din interesse