Kontakt

  TN800818A - Mjølnerparken, Helhedsplan 2020 - PQ 2020.09.18

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  20.10.2020Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  21.09.2020
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Udbudsform:
  Udbud med forhandling
 • Branche kategorier:
  45100000 Forberedelse af byggeplads
  45111000 Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads
  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  45400000 Færdiggørelse af bygninger
  45210000 Byggearbejde
  45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
  45261000 Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder
  45261100 Udførelse af tagkonstruktioner
  45261200 Tagdækning og maling af tage
  45261210 Tagdækning
  45261410 Isolering af tag
  45262100 Stilladsarbejde
  45262110 Nedtagning af stillads
  45262120 Opstilling af stillads
  45262300 Betonarbejder
  45262311 Råbyggeri af beton
  45262310 Arbejder i armeret beton
  45262330 Betonreparationsarbejder
  45262350 Arbejder i ikke-armeret beton
  45262370 Udførelse af betonbeklædning
  45262423 Fremstilling af dækkonstruktioner
  45262500 Murværks- og murerarbejder
  45262520 Murerarbejde
  45262521 Skalmuringsarbejde
  45262522 Arbejder i forbindelse med murværk
  45262600 Diverse specialiseret konstruktionsarbejde
  45262650 Beklædningsarbejder
  45262690 Renovering af udslidte bygninger
  45262700 Ombygningsarbejde
  45262800 Udvidelse af bygninger
  45262900 Balkonarbejde
  45410000 Pudsearbejde
  45420000 Opsætning af snedkerarbejde
  45421112 Isætning af vinduesrammer
  45421130 Isætning af døre og vinduer
  45421132 Isætning af vinduer
  45421151 Montering af indbyggede køkkener
  45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
  45440000 Maler- og glarmesterarbejde
  45441000 Glarmesterarbejde
  45443000 Facadearbejde
  45452000 Udvendig rengøring af bygninger
  45453100 Istandsættelsesarbejder
  45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
  45211341 Byggearbejde: lejligheder
  45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
  45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
  45213110 Opførelse af butiksbygninger
  45213316 Anlæg af fodgængerforbindelser
  45215210 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med hjem
  45212500 Ombygning af køkkener eller restauranter
  45214700 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med studenterboliger
  45211310 Byggearbejde: badeværelser
  45262410 Opstilling af stålprofiler til bygninger
  45262400 Opstilling af stålprofiler
  45113000 Byggepladsarbejder
  45432130 Belægning af gulve
  45432110 Lægning af gulve
  45432100 Lægning og belægning af gulve
  45223500 Bygværker af armeret beton
  45442110 Maling af bygninger
  45442121 Maling af konstruktioner
  45442180 Nymaling
  45421146 Montering af forsænkede lofter
  45330000 Blikkenslagerarbejde
  45332000 Blikkenslager- og rørlægningsarbejde
  45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
  45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
  45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
  45315000 Installation af el-varme og andre elektriske apparater i bygninger
  45310000 Udførelse af elektriske installationer
  45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
  44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug
  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
 • Ordregivers By:
  Glostrup

Bestil dette udbud