Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

  Udbud af Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af It-Systemet Internet Markkort (IMK) og tilknyttede systemer

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  19.06.2023Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  22.05.2023
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Anslået værdi:
  100000000.00,DKK
 • Udbudsform:
  Udbud med forhandling
 • Branche kategorier:
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  48000000 Programpakker og informationssystemer
  48100000 Branchespecifik programpakke
  48610000 Databasesystemer
  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
  72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
  72250000 System- og supporttjenester
  72253000 Help-desk og støttetjenester
  72254000 Programmeltestning
  72260000 Programmelrelaterede tjenester
  72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
  72268000 Levering af programmel
  72300000 Datatjenester
  72420000 Internetudviklingstjenester
  72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
  72800000 Revision og testning af computer
  72900000 Computer backup og katalogkonvertering
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud