Mercell logo langt
Kontakt

  TN145999A - 001365 Karens Minde Aksen

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  11.12.2020Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  12.11.2020
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Udbudsform:
  Udbud med forhandling
 • Branche kategorier:
  45246000 Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser
  45246400 Arbejder til sikring mod oversvømmelser
  45246410 Vedligeholdelse af anlæg til sikring mod oversvømmelser
  45233160 Stier og andre skærvebelagte overflader
  45233253 Belægningsarbejde på gangstier
  45233260 Bygge-anlægsarbejde: gangstier
  71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
  71410000 Byplanlægning
  45112720 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med sportspladser og rekreative områder
  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  90700000 Tjenester på miljøområdet
  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud