Mercell logo langt
Kontakt

  Danmark-Fredericia: Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger

  Framework agreement for Energinets sourcing collaboration concerning HVAC substations 132 kV and 150 kV

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  01.09.2022(24 dage tilbage)
 • Publikationsdato:
  20.07.2022
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Anslået værdi:
  605000000.00,EUR
 • Udbudsform:
  Udbud efter forhandling
 • Branche kategorier:
  45232200 Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger
  31170000 Transformatorer
  31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
  31321100 Stærkstrømsluftledninger
  31321300 Højspændingskabler
  44321000 Kabel
  44322000 Tilbehør til kabler
  45112000 Udgravning og fjernelse af jord
  45113000 Byggepladsarbejder
  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  45222000 Byggearbejde i forbindelse med ingeniørarbejder, undtagen broer, tunneler, skakte og underføringer
  45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
  45231110 Rørlægningsarbejde
  45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
  45232210 Luftledningskonstruktioner
  45232221 Transformatorstation
  45262300 Betonarbejder
  45262310 Arbejder i armeret beton
  45314310 Kabellægningsarbejder
  45315100 Elektrotekniske installationsarbejder
  45315300 Strømforsyningsinstallationer
  45315400 Arbejder i forbindelse med højspænding
  45317200 Elinstallation til transformere
  45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
  71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder
  71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
  71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
 • Ordregivers By:
  Fredericia

Bestil dette udbud