Kontakt

  Danmark-Taastrup: Installation af elektrisk og mekanisk udstyr

  Udbud af ydelser til værkstedsvedligehold

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  16.10.2020Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  16.09.2020
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Anslået værdi:
  139000000.00,DKK
 • Udbudsform:
  Udbud efter forhandling
 • Branche kategorier:
  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
  45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
  45311100 Installation af el-ledninger
  45315000 Installation af el-varme og andre elektriske apparater i bygninger
  71314100 El-tjenester
  30237475 Elektriske sensorer
  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
  31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
  31110000 Elektriske motorer
  31160000 Dele til elektriske motorer, generatorer og transformatorer
  31161000 Dele til elektriske motorer og generatorer
  31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
  31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
  31221000 Elektriske relæer
  31230000 Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr
  31612300 Elektrisk signaludstyr til motorer
  31642000 Elektronisk detekteringsapparatur
  31681000 Elektrisk tilbehør
  31681300 Elektriske kredsløb
  31682500 Elektrisk nødudstyr
  31700000 Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler
  42415000 Gaffeltrucker, trucker, perrontraktorer
  42415100 Løftetrucker
  42419100 Dele til kraner
  42420000 Spande, skovle, grabber og gribere til kraner og gravemaskiner
  44212200 Tårne, gittermaster, løftekraner og master
  44212210 Løftekraner
  50531400 Reparation og vedligeholdelse af kraner
  50531500 Reparation og vedligeholdelse af løftekraner
 • Ordregivers By:
  Taastrup

Bestil dette udbud