Mercell logo langt
Kontakt

  VVM Udbygning af E20 Amagermotorvejen – Rådgivning vedrørende skitseprojektering, trafikale analyser og miljøkonsekvensvurdering

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  16.12.2021(17 dage tilbage)
 • Publikationsdato:
  18.11.2021
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
  45233000 Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
  45233110 Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej
  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  45233120 Anlæg af vej
  45233140 Vejarbejder
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud