Mercell logo langt
Kontakt

  Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

  Rammeaftale om bystrategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udvikling af udsatte boligområder og kommunale arealer i tilknytning til udsatte boligområder i Aarhus Kommune

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  01.09.2021(69 dage tilbage)
 • Publikationsdato:
  11.06.2021
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Anslået værdi:
  10000000,DKK
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
  71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
  71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
  71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
  71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
  71410000 Byplanlægning
  71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
  71248000 Projektledelse og –dokumentation
  71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
  71243000 Udkast til planer (systemer og integration)
  71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
  71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
  71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
 • Ordregivers By:
  Aarhus

Bestil dette udbud