Danmark-København: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder

  Kontrakt om gartnerydelser til Københavns Universitet

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  19.06.2023Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  22.05.2023
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Anslået værdi:
  14000000.00,DKK
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
  03417000 Træaffald
  39224340 Affaldsspande og -kurve
  77312000 Fjernelse af ukrudt
  77312100 Ukrudtsbekæmpelse
  77314000 Vedligeholdelse af arealer
  77314100 Anlæg af græsplæner
  77315000 Såning
  77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
  77341000 Træbeskæring
  77342000 Hækkeklipning
  90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
  90511000 Indsamling af affald
  90511300 Indsamling af henkastet affald
  90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
  90524300 Bortskaffelse af biologisk affald
  90610000 Gaderengøring og -fejning
  90611000 Gaderengøring
  90612000 Gadefejning
  90620000 Snerydning
  90630000 Isrydning
  90690000 Fjernelse af graffiti
  90918000 Rengøring af affaldsbeholdere
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud