Danmark-Glostrup: Finansielle tjenester og forsikringstjenester

  Indkøb af forsikringer, Glostrup Kommune

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  22.06.2023(19 dage tilbage)
 • Publikationsdato:
  26.05.2023
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Anslået værdi:
  15000000.00,DKK
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
  66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
  66510000 Forsikringstjenester
  66513000 Retshjælpforsikring og entrepriseforsikring
  66513200 Entrepriseforsikring
  66515000 Skades- eller tabsforsikring
  66515100 Forsikring i forbindelse med brand
  66515200 Tingskadeforsikring
  66515300 Vejrligsforsikring og forsikring mod økonomisk tab
  66512000 Ulykkes- og sygeforsikring
  66512100 Ulykkesforsikring
  66516000 Ansvarsforsikringstjenester
  66516100 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer
  66516400 Generelle ansvarsforsikringstjenester
  66516500 Forsikringstjenester mod erhvervsansvar
  66514000 Fragtforsikring og forsikring i forbindelse med transport
  66514100 Forsikring i forbindelse med transport
  66514110 Motorkøretøjsforsikring
  66515411 Forsikring mod pengetab
 • Ordregivers By:
  Glostrup

Bestil dette udbud