Kontakt

  TN550942 - Genudbud af Tagensvejprojektets 1. etape

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  16.12.2020Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  08.12.2020
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  45213311 Bygge- og anlægsarbejder: busstationer
  45221111 Anlægsarbejde: veje
  45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
  45233100 Byggearbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
  45233120 Anlæg af vej
  45246400 Arbejder til sikring mod oversvømmelser
  45246000 Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud