Mercell logo langt
Kontakt

  Danmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

  731. Flyvestation Skrydstrup, etablering af fjernvarmeledning, forsyningskabel og kedel, C-000602

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  19.04.2021Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  30.03.2021
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Anslået værdi:
  11800000.00,DKK
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
  31120000 Generatorer
  31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
  31300000 Isolerede ledninger og kabler
  42122000 Pumper
  42161000 Varmtvandskedler
  44163120 Fjernvarmerørledninger
  44320000 Kabler og hermed beslægtede produkter
  45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
  50721000 Tilvejebringelse af drift af varmeinstallationer
  72300000 Datatjenester
  72260000 Programmelrelaterede tjenester
 • Ordregivers By:
  Hjørring

Bestil dette udbud