Mercell logo langt
Kontakt

  Danmark-Højbjerg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

  Rammeaftaler om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger (ledende landinspektør)

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  20.08.2021(57 dage tilbage)
 • Publikationsdato:
  04.06.2021
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Anslået værdi:
  21000000.00,DKK
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
  71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71355000 Opmålingstjenester
  71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
  71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
 • Ordregivers By:
  Højbjerg

Bestil dette udbud