Mercell logo langt
Kontakt

  Danmark-Billund: Forsikringstjenester

  Indkøb af forsikringer, Billund Lufthavn

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  08.09.2022(31 dage tilbage)
 • Publikationsdato:
  03.08.2022
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Anslået værdi:
  31700000.00,DKK
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  66510000 Forsikringstjenester
  66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
  66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
  66514100 Forsikring i forbindelse med transport
  66515000 Skades- eller tabsforsikring
  66515100 Forsikring i forbindelse med brand
  66515200 Tingskadeforsikring
  66515300 Vejrligsforsikring og forsikring mod økonomisk tab
  66515400 Vejrligsforsikring
  66519000 Forsikring af tekniske anlæg, hjælpetjenester i forbindelse med forsikring, skadesopgørelse, aktuarvirksomhed og administration af bjærgning
  66519200 Forsikring af tekniske anlæg
  66512000 Ulykkes- og sygeforsikring
  66512100 Ulykkesforsikring
  66516000 Ansvarsforsikringstjenester
  66516400 Generelle ansvarsforsikringstjenester
  66516500 Forsikringstjenester mod erhvervsansvar
  66514000 Fragtforsikring og forsikring i forbindelse med transport
  66514110 Motorkøretøjsforsikring
  66516100 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer
  66515410 Forsikring mod økonomisk tab
 • Ordregivers By:
  Billund

Bestil dette udbud