Mercell logo langt
Kontakt

  Danmark-København: Transport af affald

  Genudbud vedr. genanvendelse af flyveaske og deponiaske og nyttiggørelse af røggasaffald

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  09.11.2021(14 dage tilbage)
 • Publikationsdato:
  12.10.2021
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Udbudsform:
  Begrænset udbud
 • Branche kategorier:
  90512000 Transport af affald
  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
  90513700 Transport af slam
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud