Udbud: genudbud af landstrømsanlæg til krydstogtskibe

 • Dokumenttype:
  UdbudsIndikation
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  16.03.2023
 • Branche kategorier:
  45310000 Udførelse af elektriske installationer
  44320000 Kabler og hermed beslægtede produkter
  31300000 Isolerede ledninger og kabler
  65310000 Eldistribution
  31321300 Højspændingskabler

Meld din interesse