Mercell logo langt
Kontakt

  Udbud: Køge Idrætspark del II

 • Dokumenttype:
  UdbudsIndikation
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  13.01.2022
 • Branche kategorier:
  45212200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med idrætsanlæg
  45212321 Byggearbejde: tilskuer-/tilhørerrum
  45223300 Anlæg af parkeringspladser
  45233125 Anlægsarbejde: vejkryds
  34942000 Signaludstyr
  45111100 Nedrivningsarbejde
  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
  71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Meld din interesse