Mercell logo langt
Kontakt

  Danmark-Vejle: Bygge- og anlægsarbejder

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Tilbudsfrist:
  31.05.2022Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  24.05.2022
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Udbudsform:
  Udbud med forhandling
 • Branche kategorier:
  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
  45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
  45232100 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger
  45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
  45232150 Arbejder i forbindelse med vanddistributionsledninger
  45232151 Anlægsarbejde: renovering af hovedvandledninger
  45232152 Opførelse af pumpestationer
  45232400 Anlæg af kloakker
  45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
  45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
  45232421 Anlæg til spildevandsbehandling
  45232423 Bygge-anlægsarbejde: kloakpumpestationer
  45232424 Anlægsarbejde: kloakudløb
  45232430 Arbejde i forbindelse med vandbehandling
  45232431 Spildevandspumpestation
  45232450 Bygge-anlægsarbejder: dræningssystemer
  45232454 Anlægsarbejde: regnvandsbassiner
  45252000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
  45252127 Bygge-anlægsarbejde: spildevandsbehandlingsanlæg
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
 • Ordregivers By:
  Vejle

Bestil dette udbud