Danmark-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder

  Udbud af totalenteprisekontrakt om oprensning af depot ved Høfde 42 og optionsaftale om endelig retablering

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Tilbudsfrist:
  01.05.2023Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  28.04.2023
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Udbudsform:
  Udbud med forhandling
 • Branche kategorier:
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71320000 Ingeniørmæssig projektering
  90732300 Behandling eller genopretning af forurenet jord
  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
  45112360 Jordsaneringsarbejder
  90722200 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøoprensning
  90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
  45112400 Udgravning
  90722000 Miljøgenopretning
 • Ordregivers By:
  Viborg

Bestil dette udbud