Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Tilbudsfrist:
  21.11.2022Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  15.11.2022
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
  45211360 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med byudvikling
  45221111 Anlægsarbejde: veje
  45241100 Anlægsarbejde: kajer
  45242000 Arbejder i forbindelse med rekreative faciliteter ved vandet
  45243600 Anlægsarbejde: kajmure
  45246400 Arbejder til sikring mod oversvømmelser
  45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
  45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
  45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
  45232100 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger
  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
  45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
  45232300 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med telefon- og kommunikationsledninger
  45232410 Kloakeringsarbejder
  45232400 Anlæg af kloakker
  45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
  45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
  45232424 Anlægsarbejde: kloakudløb
  45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
  45232454 Anlægsarbejde: regnvandsbassiner
  45233000 Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
  45233100 Byggearbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
  45233120 Anlæg af vej
  45233125 Anlægsarbejde: vejkryds
  45233260 Bygge-anlægsarbejde: gangstier
  45233252 Belægningsarbejde på gader
  45233300 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje, gader og gangstier
  45233320 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af veje
  45233330 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af gader
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud