Mercell logo langt
Kontakt

  OUTSOURCING AF STÆRKSTRØM

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Publikationsdato:
  11.10.2021
 • Kontrakttype:
  Uspecificeret
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
  71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71317000 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mod og bekæmpelse af farer
  71320000 Ingeniørmæssig projektering
  45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
  51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
  50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud