Kontakt

  Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

  Dynamisk indkøbssystem - håndværkerydelser

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Tilbudsfrist:
  22.01.2021(4 dage tilbage)
 • Publikationsdato:
  24.12.2020
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Udbudsform:
  Begrænset udbud
 • Branche kategorier:
  45331220 Installation af klimaanlæg
  71550000 Smedearbejder
  45420000 Opsætning af snedkerarbejde
  45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
  50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
  50433000 Kalibreringstjenesteydelser
  45232410 Kloakeringsarbejder
  90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
  50222000 Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel
  45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
  45440000 Maler- og glarmesterarbejde
  44221300 Porte
  45310000 Udførelse af elektriske installationer
  90400000 Kloakvæsen
  45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
  45262680 Svejsning
  90913200 Rengøring af reservoirer
  45330000 Blikkenslagerarbejde
  45343200 Installation af brandslukningsanlæg
  45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
  90913100 Rengøring af beholdere
  44113620 Asfalt
  45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
  51700000 Installation af brandslukningsmateriel
  90913000 Rengøring af tanke og reservoirer
  45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
  45236000 Jord- og belægningsarbejde
  50413200 Reparation og vedligeholdelse af brandslukningsanlæg
  45331230 Installation af køleanlæg
  45251143 Bygge-anlægsarbejde: trykluftkompressoranlæg
  90912000 Spuling af rørkonstruktioner
  90470000 Rensning af kloakledninger
  45343000 Installationer til brandsikring
  45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
  45343100 Brandsikring
  45443000 Facadearbejde
  45262300 Betonarbejder
  44221310 Adgangsporte
  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
  45421148 Isætning af porte
  45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
  45421000 Snedkerarbejde
 • Ordregivers By:
  København

Bestil dette udbud