Danmark-Sønderborg: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

  Bygherre- og projektrådgivning i forbindelse med etablering af nyt centralrenseanlæg

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Tilbudsfrist:
  12.06.2023Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  19.05.2023
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Udbudsform:
  Begrænset udbud
 • Branche kategorier:
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71320000 Ingeniørmæssig projektering
  90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
  90410000 Bortskaffelse af spildevand
  90430000 Spildevandsafledning
  71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
  90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
  90420000 Behandling af spildevand
 • Ordregivers By:
  Sønderborg

Bestil dette udbud