Indkøbsplan for Banedanmark

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Publikationsdato:
  16.03.2023
 • Kontrakttype:
 • Udbudsform:
  Finder ikke anvendelse
 • Branche kategorier:
  71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
  71332000 Geoteknisk ingeniørvirksomhed
  45234000 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
  45234128 Bygge-anlægsarbejde: sporvognsperroner
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
  71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
  71313400 Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
  71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
  71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
  71521000 Byggepladstilsyn
  71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
  71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
 • Ordregivers By:
  København V

Bestil dette udbud