Mercell logo langt
Kontakt

  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) indkøbsplan – Q1 2021

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Publikationsdato:
  07.04.2021
 • Kontrakttype:
 • Udbudsform:
  Finder ikke anvendelse
 • Branche kategorier:
  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
  33600000 Lægemidler
  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
  98360000 Maritime tjenester
  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
  60600000 Transporttjenester ad vandvejen
  39831200 Vaske- og rensemidler
  39224200 Børster
  35811300 Uniformer til militæret
  18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
  60400000 Lufttransport
  39522530 Telte
  39522000 Presenninger, sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne, solsejl, markiser, telte og campingudstyr
  79990000 Øvrig forretningsservice
  72300000 Datatjenester
  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
  72243000 Programmeringstjenester
  72250000 System- og supporttjenester
  72260000 Programmelrelaterede tjenester
  72315200 Drift af datanetværk
  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
  38633000 Kikkertsigter
  35340000 Dele til skydevåben og ammunition
  35341000 Dele til lette skydevåben
  38631000 Binokulære kikkerter
  38624000 Optiske hjælpemidler
  38632000 Natkikkerter
  35121700 Alarmsystemer
  34221000 Mobile containere til specielle formål
  19000000 Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer
  39561131 Emblemer af tekstilmaterialer
  50830000 Reparation af beklædning og tekstiler
  18443300 Hovedbeklædning
  18443340 Kasketter
  98310000 Vask og rensning
  34400000 Motorcykler, cykler og sidevogne
  32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
  38100000 Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter
  35815100 Skudsikre veste
  44521100 Låse
  44521120 Elektronisk sikkerhedslås
  44521210 Hængelåse
  72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
  39525300 Redningsveste
  37412260 Våddragter
  37412270 Tørdragter
  37412243 Overlevelsesdragter
  34522200 Redningsflåder
  35112000 Rednings- og nødudstyr
  34520000 Både
  34522500 Gummibåde
  34522450 Oppustelige fartøjer
  38113000 Sonarer
  38114000 Ekkolod
  18932000 Sportstasker
  34960000 Lufthavnsudstyr
  34998000 Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til havne
  60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
  34144740 Bugseringskøretøjer til fly
  34932000 Radaranlæg
  35722000 Radar
  35723000 Luftforsvarsradar
  38115000 Radarapparatur
  38115100 Radarovervågningsudstyr
  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
  72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
  72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
  34967000 Kommunikationssystem til lufthavne
  48820000 Servere
  72222200 Planlægning af informationssystemer eller -teknologi
  30213100 Bærbare datamater
  30213200 Tabletcomputere
  30213300 Stationære pc'er
  30214000 Arbejdsstationer
  71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
  34510000 Skibe
  34500000 Skibe og både
  35500000 Krigsskibe og dele til krigsskibe
  35521100 Motorer og motordele til krigsskibe
  50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
  38431000 Detektorer
  38431100 Gasdetektorer
  50244000 Istandsættelse af skibe eller både
  33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
  50118000 Redningstjenester for køretøjer
  50118110 Bortslæbning af køretøjer
  34731700 Dele til helikoptere
  50212000 Reparation og vedligeholdelse af helikoptere
  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
  35300000 Våben, ammunition og tilbehør dertil
  32200000 Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn
  32344200 Radiomodtagere
  32344210 Radioudstyr
  09131100 Jetbrændstoffer af petroleumtypen
  09131000 Petroleum til fly
  09134200 Dieselbrændstof
  09134100 Dieselolie
  09134000 Gasolier
 • Ordregivers By:
  Ballerup

Bestil dette udbud