Udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af NemKonto system

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Publikationsdato:
  22.05.2023
 • Kontrakttype:
 • Udbudsform:
  Finder ikke anvendelse
 • Branche kategorier:
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  72253200 Systemsupport
  72212517 Udvikling af it-programmel
  72250000 System- og supporttjenester
  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
  72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
  72254000 Programmeltestning
  72254100 Systemafprøvning
  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
  72263000 Implementering af programmel
  72265000 Konfigurering af programmel
  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
 • Ordregivers By:
  København K

Bestil dette udbud