Mercell logo langt
Kontakt

  50.85 Brændstof og fyringsolie (2024)

 • Dokumenttype:
  Kommende udbud
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  01.08.2022
 • Kontrakttype:
  Varer
 • Branche kategorier:
  09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
  09100000 Brændselsstoffer
  09132000 Benzin
  09132300 Benzin med ethanol
  09133000 Flydende petroleumsgas (LPG)
  09134000 Gasolier
  09134100 Dieselolie
  09134200 Dieselbrændstof
  09134210 Dieselolie (0,2)
  09134220 Dieselolie (EN 590)
  09134230 Biodiesel
  09134231 Biodiesel (B20)
  09134232 Biodiesel (B100)
  09135000 Brændselsolier
  09135100 Fyringsolie
  09135110 Svovlfattige brændselsolier
  09200000 Produkter af mineralolie, stenkul og olie
  09222000 Specialbenzin
  09240000 Olie- og kulrelaterede produkter

Meld din interesse