Mercell logo langt
Kontakt

  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Udbudsplan 2020

 • Dokumenttype:
  Indkøbsplaner
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  16.04.2020
 • Kontrakttype:
 • Branche kategorier:
  35611100 Kampfly
  79822500 Grafisk design
  22900000 Diverse tryksager
  79810000 Trykning
  79811000 Digital trykning
  44423400 Skilte og beslægtede produkter
  22000000 Tryksager og beslægtede produkter
  22458000 Tryksager på bestilling
  64000000 Post- og telekommunikationstjenester
  77110000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrugsproduktion
  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
  31625300 Tyverialarmsystemer
  31625200 Brandalarmsystemer
  35121700 Alarmsystemer
  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
  79713000 Vagttjenester
  75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
  79632000 Uddannelse af personale
  79633000 Tjenesteydelser vedrørende personaleudvikling
  80000000 Uddannelse og undervisning
  39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
  45216000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til ordensmagten eller beredskabstjenester samt militære bygninger
  45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
  45112200 Afrømning af jord
  45342000 Opsætning af hegn
  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
  45113000 Byggepladsarbejder
  45221111 Anlægsarbejde: veje
  45216200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med militære bygninger og anlæg
  45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
  44161200 Hovedvandledninger
  45111230 Jordstabiliseringsarbejde
  45112000 Udgravning og fjernelse af jord
  45111200 Terrænregulering og rydning af byggeplads
  44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
  44100000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
  44110000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder
  44111000 Byggematerialer
  44190000 Diverse byggematerialer
  44192000 Diverse andre byggematerialer
  44140000 Byggematerialelignende produkter
  39100000 Møbler
  39143120 Soveværelsesmøbler, undtagen senge og sengetøj
  39512000 Sengelinned
  39143111 Sengebunde
  39143100 Soveværelsesmøbler
  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
  45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
  45232100 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger
  45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
  45232151 Anlægsarbejde: renovering af hovedvandledninger
  45232410 Kloakeringsarbejder
  45232424 Anlægsarbejde: kloakudløb
  45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
  45232450 Bygge-anlægsarbejder: dræningssystemer
  45232452 Dræningsarbejder
  45232453 Anlægsarbejde: udlægning af drænrør
  09100000 Brændselsstoffer
  09110000 Fast brændsel
  09111400 Træbaseret brændsel
  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
  45112710 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med grønne områder
  71220000 Arkitektprojektering
  71320000 Ingeniørmæssig projektering
  71321000 Ingeniørmæssig projektering af mekaniske og elektriske installationer i bygninger
  71322200 Projektering af rørledning
  71247000 Byggeledelse
  71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
  98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
  90715000 Undersøgelse af forurening
  90715200 Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser
  39122100 Skabe
  39150000 Diverse møbler og udstyr

Meld din interesse