Mercell logo langt
Kontakt

  Indkøbsplan 2021 for Naturstyrelsen og Kystdirektoratet

 • Dokumenttype:
  Indkøbsplaner
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  29.03.2021
 • Kontrakttype:
 • Branche kategorier:
  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
  38100000 Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter
  38110000 Navigationsinstrumenter
  38112000 Sekstanter
  38111000 Radiopejleudstyr
  38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
  38113000 Sonarer
  38114000 Ekkolod
  38290000 Instrumenter og indretninger til landmåling, hydrografi, oceanografi og hydrologi
  38292000 Hydrografiske instrumenter
  38296000 Instrumenter til landmåling
  77231000 Administration af skovbrug
  77231100 Forvaltning af skovbrugsressourcer
  77231300 Skovforvaltning
  77231400 Skovopgørelser
  77231500 Skovovervågning eller -evaluering
  90700000 Tjenester på miljøområdet
  90710000 Miljøledelse
  90711000 Miljøvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
  90720000 Miljøbeskyttelse
  90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
  90721100 Beskyttelse af landskaber
  77230000 Tjenesteydelser i forbindelse med skovbrug
  77231600 Skovplantning
  77231700 Skovudvidelse
  77211500 Pleje af træer
  77211400 Skovning
  77211600 Såning af træer
  77211100 Skovhugst
  77211000 Tjenesteydelser i forbindelse med skovning
  77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
  77210000 Skovning og transport
  90400000 Kloakvæsen
  90410000 Bortskaffelse af spildevand
  90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
  90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
  90711100 Risikovurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
  90711200 Miljønormer for andet end bygge- og anlægsarbejder
  90711300 Analyse af miljøindikatorer for andet end bygge- og anlægsarbejder
  90711400 Miljøkonsekvensvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
  90712000 Miljøplanlægning
  90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
  44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
  44331000 Stænger (til byggeri)
  44332000 Stave (til byggeri)
  03410000 Træ
  34992000 Skilte og belyste skilte
  34928200 Hegn
  34928210 Træpæle
  34928220 Hegnskomponenter
  44312000 Hegnstråd
  44313100 Hegn af trådnet
  44312300 Pigtråd
  44313000 Trådnet af metal
  45342000 Opsætning af hegn
  77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
  77211200 Transport af træstammer i skoven
  60180000 Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør
  60181000 Udlejning af lastbiler med chauffør
  44112100 Skure
  44112110 Dele til skure
  44191000 Diverse byggematerialer af træ
  90733700 Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
  90733800 Afledning af forurenet grundvand
  90733900 Behandling eller genopretning af forurenet grundvand
  90733600 Forvaltnings- eller bekæmpelsesydelser i forbindelse med grænseoverskridende vandforurening
  90733000 Tjenesteydelser i forbindelse med vandforurening
  90733100 Monitering eller bekæmpelse af overfladevandforurening
  60424100 Udlejning af fly med besætning
  60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed
  60424110 Udlejning af fastvingede fly med besætning
  60444000 Flydrift
  60444100 Føring af fly
  60445000 Betjening af fly
  71354200 Kortlægning fra luften

Meld din interesse