Kontakt

  Indkøbsplaner for Klima, Energi og Forskningsministeriets koncern

 • Dokumenttype:
  Indkøbsplaner
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  04.05.2020
 • Kontrakttype:
 • Branche kategorier:
  55512000 Drift af kantiner
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
  72240000 Systemanalyse og programmering
  72250000 System- og supporttjenester
  72260000 Programmelrelaterede tjenester
  71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
  71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
  71630000 Teknisk inspektion og prøvning
  72212517 Udvikling af it-programmel
  72261000 Programmelsupport
  72262000 Programmeludvikling
  72315200 Drift af datanetværk
  79960000 Fotografisk virksomhed og hjælpetjenester
  92100000 Virksomhed i forbindelse med film og video
  79341000 Reklamevirksomhed
  79961200 Luftfotografering
  79961000 Fotografisk virksomhed
  30211100 Supercomputer
  38128000 Tilbehør til meteorologiske instrumenter
  38200000 Geologiske og geofysiske instrumenter
  51215000 Installation af meteorologiske instrumenter
  71351610 Meteorologiske tjenester
  38115100 Radarovervågningsudstyr
  38124000 Radiosonder
  72300000 Datatjenester
  71351900 Geologiske, oceanografiske og hydrologiske tjenester
  79632000 Uddannelse af personale
  80000000 Uddannelse og undervisning
  73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed

Meld din interesse