Landbrugsstyrelsens indkøbsplaner for 2023

 • Dokumenttype:
  Indkøbsplaner
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  17.03.2023
 • Kontrakttype:
 • Branche kategorier:
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
  72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
  72260000 Programmelrelaterede tjenester
  72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
  72315200 Drift af datanetværk
  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
  72253000 Help-desk og støttetjenester
  79600000 Rekrutteringstjenester
  71351900 Geologiske, oceanografiske og hydrologiske tjenester
  71351911 Fotogeologiske tjenester
  60440000 Flyvning og hermed beslægtet virksomhed

Meld din interesse