Svendborg Kommune søger dialog med leverandører

 • Dokumenttype:
  Dialog
  Fase 1: Klar til start
 • Publikationsdato:
  12.04.2019
 • Branche kategorier:
  Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
  Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
  Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
  Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
  Landbrugsmaskiner
  Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
  Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer
  Tryksager og beslægtede produkter
  Kemiske produkter
  Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
  Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
  Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
  Transportudstyr og transporthjælpemidler
  Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
  Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør
  Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
  Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
  Indvundet og renset vand
  Industrimaskiner
  Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
  Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
  Bygge- og anlægsarbejder
  Programpakker og informationssystemer
  Reparations- og vedligeholdelsestjenester
  Installationstjenester (undtagen programmel)
  Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
  Transporttjenester (ikke affaldstransport)
  Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
  Post- og telekommunikationstjenester
  Offentlige værker
  Finansielle tjenester og forsikringstjenester
  Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
  Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
  It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
  Offentlig administration, forsvar og socialsikring
  Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien
  Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
  Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
  Uddannelse og undervisning
  Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
  Forlystelser, kultur og sport
  Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

Meld din interesse


Oversigt

Navn

Tlf. nr.

Virksomhed

E-mail

Vi kontakter dig indenfor 24 timer på hverdage.


Personlige oplysninger og vores forpligtelser overfor dig
Vi registrerer og gemmer dine personlige oplysninger. Personlige oplysninger er oplysninger såsom dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer. Vi gemmer ikke personfølsomme oplysninger.
Vi gemmer oplysningerne for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kunde eller bruger af vores services. Dette værende forpligtelser i forbindelse med f.eks. kundeservice, leverancer og vejledning.
Du har ret til at få oplyst, rettet, slette og udleveret dine personlige oplysninger.
Læs mere i vores Cookie- og privatlivspolitik
×
Indblik

Navn

Tlf. nr.

Virksomhed

E-mail

Vi kontakter dig indenfor 24 timer på hverdage.


Personlige oplysninger og vores forpligtelser overfor dig
Vi registrerer og gemmer dine personlige oplysninger. Personlige oplysninger er oplysninger såsom dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer. Vi gemmer ikke personfølsomme oplysninger.
Vi gemmer oplysningerne for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kunde eller bruger af vores services. Dette værende forpligtelser i forbindelse med f.eks. kundeservice, leverancer og vejledning.
Du har ret til at få oplyst, rettet, slette og udleveret dine personlige oplysninger.
Læs mere i vores Cookie- og privatlivspolitik
×
Komplet

Navn

Tlf. nr.

Virksomhed

E-mail

Vi kontakter dig indenfor 24 timer på hverdage.


Personlige oplysninger og vores forpligtelser overfor dig
Vi registrerer og gemmer dine personlige oplysninger. Personlige oplysninger er oplysninger såsom dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer. Vi gemmer ikke personfølsomme oplysninger.
Vi gemmer oplysningerne for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kunde eller bruger af vores services. Dette værende forpligtelser i forbindelse med f.eks. kundeservice, leverancer og vejledning.
Du har ret til at få oplyst, rettet, slette og udleveret dine personlige oplysninger.
Læs mere i vores Cookie- og privatlivspolitik
×