Mercell logo langt
Kontakt

  Slamsugerspuling og pumpeeftersyn

 • Dokumenttype:
  Dialog
  Klar til start
 • Tilbudsfrist:
  01.10.2021Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  13.09.2021
 • Branche kategorier:
  42122000 Pumper
  42122220 Afløbspumper
  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
  90513900 Bortskaffelse af slam
  90513800 Behandling af slam
  90513700 Transport af slam
  90513600 Fjernelse af slam
  90470000 Rensning af kloakledninger
  79713000 Vagttjenester

Meld din interesse