Mercell logo langt
Kontakt

  Nyt boligområde på Stenskovvej i Stjær - Tidlig dialog og borgermøde

 • Dokumenttype:
  Dialog
  Klar til start
 • Tilbudsfrist:
  26.08.2021Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  14.08.2021
 • Branche kategorier:
  71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
  71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
  71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
  71410000 Byplanlægning

Meld din interesse