Markedsdialog - nyttiggørelse/bortskaffelse af biogødning/spildevandsslam

 • Dokumenttype:
  Dialog
  Klar til start
 • Tilbudsfrist:
  12.05.2023Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  04.05.2023
 • Branche kategorier:
  90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
  90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
  90513600 Fjernelse af slam

Meld din interesse