Kontakt

  Supplementary information regarding use of Achilles Utilities Nordics and Central Europe qualification system by Ørsted and Ørsted Group including the entities mentioned in section I and in section VI.

 • Dokumenttype:
  Brug af kvalifikationssystem uden indkaldelse af bud
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  08.03.2019
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Branche kategorier:
  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
  60630000 Kabellægning med kabelskibe
  60650000 Udlejning af vandtransportmidler med besætning
  60651400 Indsats af skibe til tunge transporter
  60651000 Udlejning af skibe med besætning
  60651100 Udlejning af søgående skibe med besætning
  60651200 Udlejning af skibe til sejlads på indre vandveje — med besætning
  60651600 Tjenester ydet af offshore forsyningsskibe
  60651500 Tjenester ydet af beredskabsskibe
  55100000 Hotelvirksomhed
  51133000 Installation af turbiner
  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
  51700000 Installation af brandslukningsmateriel
  50532000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr
  50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
  50330000 Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr
  50312000 Vedligeholdelse og reparation af computerudstyr
  50312300 Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk
  50324100 Vedligeholdelse af systemer
  51511100 Installation af løfteudstyr
  51140000 Installation af motorer
  51200000 Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr
  51220000 Installation af kontroludstyr
  51311000 Installation af radioanlæg
  79131000 Dokumenteringstjenesteydelser
  79132000 Certificeringsvirksomhed
  60424100 Udlejning af fly med besætning
  60443000 Luftredningstjenester
  63720000 Støttevirksomhed i forbindelse med søtransport
  64200000 Telekommunikation
  65320000 Drift af elektriske anlæg
  65410000 Drift af kraftværker
  66110000 Bankydelser
  66510000 Forsikringstjenester
  71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71320000 Ingeniørmæssig projektering
  71630000 Teknisk inspektion og prøvning
  71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
  79212000 Revisionsvirksomhed
  79220000 Skattemæssige tjenesteydelser
  79100000 Juridisk virksomhed
  79311400 Økonomisk undersøgelse
  79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
  79600000 Rekrutteringstjenester
  79961100 Reklamefotografering
  90523300 Minerydning
  98363000 Dykning
  51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
  55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
  63000000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
  64000000 Post- og telekommunikationstjenester
  65000000 Offentlige værker
  66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
  70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
  75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
  76000000 Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien
  77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
  79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
  80000000 Uddannelse og undervisning
  85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
  92000000 Forlystelser, kultur og sport
  98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

Meld din interesse