Mercell logo langt
Kontakt

  Danmark-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning

  Supplementary information regarding use of Achilles Utilities Nordics & Central Europe qualification system by Ørsted and Ørsted Group including the entities mentioned in section I and in section VI

 • Dokumenttype:
  Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud
  Løber afsted
 • Publikationsdato:
  15.12.2021
 • Kontrakttype:
  Varer
 • Udbudsform:
  Finder ikke anvendelse
 • Branche kategorier:
  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
  03000000 Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter
  09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
  14000000 Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
  15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
  16000000 Landbrugsmaskiner
  18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
  19000000 Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer
  22000000 Tryksager og beslægtede produkter
  24000000 Kemiske produkter
  30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
  32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
  35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
  37000000 Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør
  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
  39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
  41000000 Indvundet og renset vand
  42000000 Industrimaskiner
  43000000 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
  44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
  48000000 Programpakker og informationssystemer
 • Ordregivers By:
  Fredericia

Bestil dette udbud