Skatteministeriets koncernfælles indkøbsplan 2023

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Publikationsdato:
  15.05.2023
 • Kontrakttype:
 • Udbudsform:
  Finder ikke anvendelse
 • Branche kategorier:
  48810000 Informationssystemer
  48610000 Databasesystemer
  48812000 Økonomi-informationssystemer
  72320000 Databasevirksomhed
  72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
  72300000 Datatjenester
  72315200 Drift af datanetværk
  72253200 Systemsupport
  72250000 System- og supporttjenester
  72212517 Udvikling af it-programmel
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
  72212400 Udvikling af programmel til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
  35100000 Nød- og sikkerhedsudstyr
  71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
  39294100 Informations- og markedsføringsprodukter
  22000000 Tryksager og beslægtede produkter
  79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
  72150000 Konsulentvirksomhed vedrørende edb-revision og maskinel
  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
  72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
  72212200 Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet
 • Ordregivers By:
  København Ø

Bestil dette udbud