Slots- og Kulturstyrelsen - Indkøbsplan 2023

 • Dokumenttype:
  Indkøbsplaner
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  26.06.2023
 • Kontrakttype:
 • Branche kategorier:
  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
  71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
  71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
  71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
  79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
  79413000 Rådgivning inden for markedsføring
  79416000 PR-virksomhed
  79416200 PR-servicevirksomhed
  79310000 Markedsanalyse
  79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
  79960000 Fotografisk virksomhed og hjælpetjenester
  45212310 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med udstillingsbygninger
  92320000 Drift af kunstfaciliteter

Meld din interesse