Trykning af sæsonbog og programmer

 • Dokumenttype:
  Indkøbsplaner
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  12.04.2021
 • Kontrakttype:
 • Branche kategorier:
  79800000 Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser
  79810000 Trykning
  79811000 Digital trykning
  79820000 Virksomhed i forbindelse med trykning
  79821000 Færdigbearbejdning af trykt materiale
  79822500 Grafisk design
  79823000 Trykning og levering

Meld din interesse