Danmark-Odense: Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger

  Leverancekontrakt vedr. Delprojekt 43 - 10kV infrastruktur inkl. drift og vedligehold til Nyt OUH

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  04.12.2020Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  06.11.2020
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Anslået værdi:
  107000000.00,DKK
 • Udbudsform:
  Udbud med forhandling
 • Branche kategorier:
  45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
  31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
  31170000 Transformatorer
  31174000 Strømforsyningstransformatorer
  31320000 Stærkstrømskabler
  31321000 Stærkstrømsledninger
  45232200 Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger
  45232221 Transformatorstation
  45317200 Elinstallation til transformere
  51111000 Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere
  51111300 Installation af transformere
  45232220 Anlæg af koblingsstation
  45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
  50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
  50324200 Forebyggende vedligeholdelse
  45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
  45311100 Installation af el-ledninger
  45310000 Udførelse af elektriske installationer
  51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
 • Ordregivers By:
  Odense

Bestil dette udbud