Danmark-Odense: Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser

  Genudbud af EU-udbud vedr. levering af trådløse dataloggere og sensorer

 • Dokumenttype:
  Indgåede aftaler
  Sejrssikkert i mål
 • Publikationsdato:
  20.01.2023
 • Kontrakttype:
  Varer
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  38420000 Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser
  30237475 Elektriske sensorer
  31644000 Diverse dataregistreringsudstyr
  38123000 Måleudstyr for nedbør eller fordampning
  38125000 Regnmålere
  38126300 Måleudstyr for temperatur og fugtighed ved jordoverfladen
  38300000 Måleudstyr
  38410000 Måleinstrumenter
  38421100 Vandmålere
  38421110 Gennemstrømningsmålere
  38423100 Trykmålere
  38424000 Måle- og kontroludstyr
  38425300 Trykmålere
  38550000 Målere
  38552000 Elektroniske målere
  38710000 Tidsmålere
  38900000 Diverse måle- og testapparatur
  38931000 Temperatur/fugtmålere
  38932000 Fugtmålere
  42961200 Scada eller tilsvarende system
  48614000 Dataregistreringssystem
 • Ordregivers By:
  Odense

Se vindere